Νέα λογική στην αναπαραγωγή! Η επανάσταση στο θάλαμο τοκετού! Βοηθήστε τις χοιρομητέρες & τις μεγάλες…

Our company

  • Our company was founded in June of 2006, urged by our intention as scientists to provide high quality services and products satisfying both producers and consumers. We aim to contribute in our customers - farmers effort of production of high quality and safe food with respect to the consumers’ needs. For this reason we created a team of veterinarians, with…

Newsletter

Balance Sheets

2014 Balance Sheet